Nghĩa của từ: long number

* mt.
số dài (có nhiều chữ số)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App