Nghĩa của từ: long odds

*
may mắn không như nhau

Nghĩa trong từ điển StarDict:

long odds
* danh từ
 - (cá cược) mức chênh lệch lớn, 100 ăn 10 chẳng hạnĐộng từ BQT - Android App