Nghĩa của từ: loudness

* vl.
âm lượng, cường độ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

loudness /'laudnis/
* danh từ
 - tính chất to, tính chất ầm ĩ
 - sự nhiệt liệt; tính kịch liệt (ca ngợi, phản kháng)
 - tính sặc sỡ, tính loè loẹt
Động từ BQT - Android App