Nghĩa của từ: lower half-plane

* gt.
nửa mặt phẳng dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App