Nghĩa của từ: lower radical

* đs.
rađican dưới

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App