Nghĩa của từ: lowest-order digit

* mt.
hàng số thấp bên trái

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App