Nghĩa của từ: loxodrome

* hh.
đường tà hành

Nghĩa trong từ điển StarDict:

loxodrome
* danh từ
 - (toán học) đường tà hìnhĐộng từ BQT - Android App