Nghĩa của từ: luminance

* vl.
tính chiếu sáng; độ trưng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

luminance
* danh từ
 - độ chói
 - (điện ảnh) độ ngờiĐộng từ BQT - Android App