Nghĩa của từ: lumped parameter

* xib.
tham số tập trung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App