Nghĩa của từ: lunisolar

* tv.
(lịch) âm - dương

Nghĩa trong từ điển StarDict:

lunisolar
* tính từ
 - thuộc mặt trăng; mặt trờiĐộng từ BQT - Android App