Nghĩa của từ: machine time

* mt.
giờ máy

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App