Nghĩa của từ: magnetic cycle

* mt.
chu trình từ hoá

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App