Nghĩa của từ: magnetic head

* mt.
đầu từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App