Nghĩa của từ: magnetic moment

* vl.
mômen từ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App