Nghĩa của từ: magnistor

* mt.
macnitơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

magnistor
- (máy tính) macnitơĐộng từ BQT - Android App