Nghĩa của từ: major conponemts

* mt.
các bộ phận cơ bản

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App