Nghĩa của từ: major term

* log.
téc trội

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App