Nghĩa của từ: make contact

* mt.
công tắc đóng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App