Nghĩa của từ: manually operated

* mt.
được điều khiển bằng tay

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App