Nghĩa của từ: many-body problem

* vl.
bài toán nhiều vật thể

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App