Nghĩa của từ: marginal frequency

* tk.
tần số biên duyên

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App