Nghĩa của từ: marker variable

* tk.
biến số lưỡng trị

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App