Nghĩa của từ: marxian dialectics

* log.
phép biện chứng bằng macxit

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App