Nghĩa của từ: master clock

* mt.
sơ đồ đồng bộ hoá chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App