Nghĩa của từ: master frequency

* mt.
tần số chính

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App