Nghĩa của từ: master sampler

*
mẫu cả

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App