Nghĩa của từ: matched samplers

*
mẫu sóng đôi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App