Nghĩa của từ: matrixer

* mt.
sơ đồ ma trận

Nghĩa trong từ điển StarDict:

matrixer
- (máy tính) sơ đồ ma trậnĐộng từ BQT - Android App