Nghĩa của từ: maturite

* kt.
thời gian trả (theo phiếu nhận tiền)

Nghĩa trong từ điển StarDict:

maturite
- (toán kinh tế) thời gian trả (theo phiếu nhận tiền)Động từ BQT - Android App