Nghĩa của từ: maximin

* trch.
maximin

Nghĩa trong từ điển StarDict:

maximin
- (lý thuyết trò chơi) maximinĐộng từ BQT - Android App