Nghĩa của từ: maximizing player

*
người chơi lấy cực đại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App