Nghĩa của từ: maximum principle

* gt.
nguyên lý cực đại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App