Nghĩa của từ: maximum term

* gt.
téc cực đại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App