Nghĩa của từ: maximum-modulus principle

* gt.
nguyên lý môđun cực đại

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App