Nghĩa của từ: mealy circular domain

* gt.
miền gần tròn

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App