Nghĩa của từ: mean value theorems

* gt.
định lý giá trị trung bình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App