Nghĩa của từ: measure of concentration

* kt.
độ tập trung

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App