Nghĩa của từ: measure of dispersion

* tk.
độ phân tán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App