Nghĩa của từ: measurer

* kỹ.
dụng cụ đo, người đo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

measurer
* danh từ
 - dụng cụ đo, thước đoĐộng từ BQT - Android App