Nghĩa của từ: measuring instrument

* mt.
dụng cụ đo

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App