Nghĩa của từ: mechanical ohm

*
ôm cơ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App