Nghĩa của từ: mechanical storage

* mt.
bộ nhớ cơ khí

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App