Nghĩa của từ: median line

* hh.
đường trung tuyến

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App