Nghĩa của từ: memorance

*
màng

Nghĩa trong từ điển StarDict:

memorance
- màng
 - oscillating m. màng dao độngĐộng từ BQT - Android App