Nghĩa của từ: memory system

* mt.
hệ nhớ

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App