Nghĩa của từ: meniscus

* hh.
mặt khum; thấu kính lõm-lồi

Nghĩa trong từ điển StarDict:

meniscus
* danh từ
 - số nhiều là menisci
 - (vật lý) mặt khum của chất lỏngĐộng từ BQT - Android App