Nghĩa của từ: meromorphic function

* gt.
hàm phân hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App