Nghĩa của từ: meromorphic mapping

* đs.
ánh xạ phân hình

Nghĩa trong từ điển StarDict:

No data or errorĐộng từ BQT - Android App