Nghĩa của từ: metamathematical

* log.
(thuộc) mêta toán

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metamathematical
- (logic học) (thuộc) mêta toánĐộng từ BQT - Android App