Nghĩa của từ: metamathematics

* log.
mêta toán học

Nghĩa trong từ điển StarDict:

metamathematics
- (logic học) mêta toán họcĐộng từ BQT - Android App